Termeni Și Condiții


1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către AdorSelfcare și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.adorselfcare.com către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către AdorSelfcare fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică care are vârsta peste 16 ani / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Utilizator – persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Vânzător – AdorSelfcare, cu denumirea comercială Speedy Zet SRL având sediul social în Str. Petofi Sandor, nr.31, Cehu Silvaniei, Jud. Salaj, nr. de înregistrare la Registrul ComerțuluI J31/422/2021.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.adorselfcare.com și subdomeniile acestuia.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Review – o evaluare scrisă de către Cumpărător unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către Vânzător.

Notă – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Cumpărător față de un produs. Evaluarea se exprimă sub forma de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

 

2. Termeni și condiții

Folosirea site-ului www.adorselfcare.com presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

 

3. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.adorselfcare.com Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusă din următoarele documente:

 • Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
 • Termeni și condiții.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

4. Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Cumpărător.

AdorSelfcare își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considerăm că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel AdorSelfcare.

Vânzătorul poate publica pe Site informaţii despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care AdorSelfcare are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

După 7 (șapte) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător in Cont.

 

5. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă.

Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

 

6. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea AdorSelfcare și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a AdorSelfcare, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de AdorSelfcare, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al AdorSelfcare asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al AdorSelfcare.

 

7. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparţin AdorSelfcare.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al AdorSelfcare. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informaţiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(îi) sunt permise link-urile către site-ul www.adorselfcare.com, iar specificarea sursei informaţiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informaţii furnizate prin amabilitatea AdorSelfcare – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul  www.adorselfcare.com

AdorSelfcare își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail hello@adorselfcare.com, cu specificația „În atenția agenției”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informaţii ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea AdorSelfcare, ci numai răspunderea persoanelor respective.

AdorSelfcare poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără că această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

AdorSelfcare nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

8. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

AdorSelfcare nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, AdorSelfcare va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, AdorSelfcare va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate că fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail adorselfcare@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că AdorSelfcare nu garantează:

  • că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
  • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
  • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
  • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
  • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, AdorSelfcare nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că AdorSelfcare nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că AdorSelfcare este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere AdorSelfcare pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, AdorSelfcare și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al AdorSelfcare, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure AdorSelfcare și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

AdorSelfcare nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.adorselfcare.com, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

 

9. Abonarea Utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poștă electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare.

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagină vizitată.

 

10. Politică de cookie-uri

Te rog să parcurgi Politica de utilizare a Cookies. 

 

11. Plasarea și confirmarea comenzii

Plasarea unei comenzi se realizează prin parcurgerea următorilor pași:

 1. Selectați produsele dorite și le adăugați în Coșul de cumpărături, cu un click pe butonul „Adaugare în Coș”,
 2. Dacă doriți să finalizați comanda faceți click pe butonul „Finalizează comanda”,
 3. După selectarea produselor dorite, în cazul în care nu aveți un cont pe site și nu doriți să vă creați un cont pe site, selectați “Finalizare comandă ca Vizitator” introduceți adresa dvs de email, pentru confirmarea primirii comenzii
 4. Introduceți detaliile de facturare,
 5. Introduceți adresa de livrare,
 6. Alegeți metoda de plată,
 7. Livrarea se face prin curier și Posta Română
 8. Bifați câmpul „Am citit și sunt de acord cu termeni și condiții site-ului web. ”,
 9. Plasați comanda prin click pe butonul „Plasează comanda”.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • Neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, în cazul plății online;
 • Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de AdorSelfcare, în cazul plății online;
 • Datele necesare facturării și livrării Bunurile furnizate de către Cumpărator sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Cumpărătorul nu a efectuat, în termen, plata aferentă comenzilor cu metoda de plata “Transfer Bancar”.

 

12. Facturare și plăți

Dat fiind că firma Speedy Zet este plătitoare de TVA, prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate in cadrul site-ului includ T.V.A. conform legislației in vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său. Totodată, Cumpărătorul va deține o evidență a facturilor emise de către Vânzător accesând pagina Comenzi din Contul său, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: adorselfcare@gmail.com

Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile AdorSelfcare și nici nu vor fi stocate de către AdorSelfcare, ci de către procesatorul de plăți integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

13. Informații produse și prețuri

Prețurile afișate în cadrul Site-ului sunt în LEI. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

Prin efectuarea unei comenzi pe Site, vă obligați irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate. În acest sens vă informăm că, în cadrul procedurii de înregistrare a comenzilor dumneavoastră, veți fi redirecționați către site-urile colaboratorilor noștri în vederea colectării datelor necesare plății.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

  • “x în stoc” – x fiind numărul de produse în stocul AdorSelfcare
  • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul AdorSelfcare

 

14. Modalități de plată

Contravaloarea produselor comandate poate fi plătită ramburs, la primirea coletului.

15. Responsabilități

 • Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

 

16. Politica de livrare a produselor

Comanda va fi expediată în ambalaje care să asigure securitatea transportului. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată în timpul transportului produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine transportatorului conform legislației locale în vigoare.

Te rugăm să verifici integritatea fizică a coletelor în momentul în care le primești de la firma de curierat, în prezența curierului, și să ceri întocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor, dacă produsele prezintă urme de deteriorare. Orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare.

Durata de livrare este de până la 7 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 08:00-16:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 08:00-16:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi, până la 10 zile lucrătoare.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revine la Expeditor.

După ce ai înregistrat comanda, poți urmări statusul acesteia din contul tău de client, în secțiunea “Comenzi”.

Anularea unei comenzi este disponibilă din contul tău de client, în secțiunea “Comenzi”. După anularea unei tranzacții prin card, banca emitentă va debloca suma blocată în contul Cumpărătorului în termen de 1-30 de zile, în funcție de politica acesteia.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

16.1. Tarife de livrare

Livrarea este gratuită pentru comenzile cu valoare mai mare de 150 lei.
Pentru livrările comenzilor efectuate în România, a căror valoare este sub 150 lei, se aplică următoarele taxe de transport:

 • Curier (Cargus) în 3-5 zile lucrătoare : 2Lei;
 • Poșta Română: gratuit 

 

17. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

18. Politica de retur

Potrivit dispozițiilor OUG 34/2014 privind protecția consumatorului la încheierea si executarea contractelor la distanta : "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului"

In cazul in care doresti sa returnezi produsele achizitionate, AdorSelfcare îți garantează termenul de retur prevazut prin lege, și anume 14 zile de la primirea produsului

In consecință, administratorul oferă clienților săi, persoane fizice, posibilitatea să returneze produsele cumpărate, dacă sunt respectate următoarele condiții:
- produsele  să aibă ambalajul original intact
- produsele să fie returnate conform procedurii (politica de retur), în ambalajul original, cu toate accesoriile și fără să prezinte vreo urmă de uzură/deteriorare.

In ambele situații, clientul suportă cheltuielile de transport. Costurile returnării sunt asumate in totalitate de către administrator doar în cazul în care clientul   constată că produsele primite nu corespund comenzii (sunt altele decât cele solicitate prin transmiterea acesteia). Adresa de retur este: Str. Petofi Sandor, nr.31, Cehu Silvaniei, Jud. Salaj.

În cazul în care Cumpărătorul dorește exercitarea dreptului de retragere din Contract, acesta este obligat să utilizeze o declarație neechivocă transmisă prin e-mail.

În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat, pe cât posibil în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu toate etichetele aferente produsului, cu eventualele cadouri și documentele care l-au însoțit.

În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma rambursată în urma returului va fi cea achitată de Cumpărător la plasarea comenzii, sumă ce include și taxa de transport.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea va fi returnată după cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cu Card Online, prin returnarea sumei pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;

– pentru Comenzile achitate cu Ramburs, prin virament bancar într-un cont bancar ale cărui date vor fi puse la dispoziție de către client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.

– pentru Comenzile achitate cu Ordin de Plată, prin virament bancar într-un cont bancar ale cărui date vor fi puse la dispoziție de către client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.

Suma aferentă returului se rambursează într-un cont bancar valid (în lei), deschis pe numele titularului de factură.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate (se va lua data cea mai recentă).

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acestuia i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. 

Dacă produsele sunt returnate într-o stare în care nu mai pot fi vândute ca produse noi (produse uzate și deteriorate, accesorii lipsă) ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia produsul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Cumpărător la recepționarea Bunurilor returnate.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt. În cazul în care Comanda este achitată, contravaloarea Bunului și/sau Serviciului împreună cu valoarea taxei de transport va fi returnată în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului. Rambursarea va fi returnată după cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cu Card Online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;

– pentru Comenzile achitate cu Ordin de Plată, prin virament bancar într-un cont bancar ale cărui date vor fi puse la dispoziție de către client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.

 

18.1. Bunuri pentru care nu se asigură dreptul de retragere

Bunurile personalizate și de uz personal (dischete demachiante, burete konjac) nu pot fi returnate, dacă acestea au fost folosite. 

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

 

19. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vezi Politica De Confidențialitate Privind Protecția Datelor Cu Caracter Personal 

 

20. Recenzii și evaluări

Scrierea de Recenzii se poate face, de către Utilizatori/Cumpărători, in secțiunea “Recenzii” a fiecărui produs. Informaţiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înscrierii unei anumite Recenzii pe Site, Utilizatorii/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator/Cumpărător, în momentul înscrierii unei Recenzii în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să se asigure că informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile;
 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Cumpărător;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie o Recenzie care să conţină materiale de natură publicitară.

În momentul înscrierii unei Recenzii, Utilizatorul/Cumpărătorul va adăuga și o Evaluare relevantă pentru produsul sau serviciul aferent. Evaluarea se exprimă sub forma de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

Utilizatorii/Cumpărătorii ce înscriu Recenzii la care atașează fișiere foto, vor respecta următoarele reguli:

 • fișierele încărcate vor conţine imagini care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Recenzia, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
 • fișierele încărcate nu vor conţine violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor si Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Cumpărătorului de a înscrie o Recenzie în secțiunea “Recenzii”.

 

21. Procedura de rezolvare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe Site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa hello@adorselfcare.com

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 30 zile calendaristice.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus AdorSelfcare și prin aceste acțiuni.

 

22. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

23. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între AdorSelfcare și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

 

24. Oferte speciale

AdorSelfcare nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

 

25. Modificarea termenilor și condițiilor

AdorSelfcare are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

 

Ultima actualizare: 13.03.2023